Chính sách bảo mật | Đình Long Plus

Chính sách bảo mật

Địa chỉ website của chúng tôi là: https://dinhlongplus.com.

Thông tin chi tiết tại: https://dinhlongplus.com/gioi-thieu/.

Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân nào và tại sao lại thu thập nó?

Comments

Khi khách hàng/người dùng truy cập để lại nhận xét trên trang web, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu nhận xét và cả địa chỉ IP của khách truy cập và chuỗi User Agent của trình duyệt để giúp phát hiện spam.

Một chuỗi ẩn danh được tạo từ địa chỉ email của bạn (còn được gọi là hàm băm) có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để xem bạn có đang sử dụng nó hay không. Chính sách bảo mật của dịch vụ Gravatar có sẵn tại đây: https://automattic.com/privacy/. Sau khi phê duyệt bình luận của bạn, hình ảnh hồ sơ của bạn sẽ hiển thị.

Media

Nếu bạn upload (tải lên) hình ảnh lên trang web, bạn nên tránh upload hình ảnh có dữ liệu vị trí được nhúng (EXIF GPS) đi kèm. Khách truy cập website có thể tải xuống và trích xuất bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web.

Contact forms

Khi bạn liên hệ qua contact forms, chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp tên, email và nội dung liên hệ. Điều này sẽ giúp DinhLongPlus.Com cải thiện chất lượng dịch vụ, cũng như cung cấp đến bạn thông tin đầy đủ nhất.

Cookies

Nếu bạn để lại nhận xét trên trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý lưu tên, địa chỉ email và trang web của mình vào cookie. Việc này thuận tiện cho bạn, giúp bạn không phải điền lại thông tin chi tiết như trên khi để lại nhận xét khác. Những cookie này sẽ tồn tại trong một năm.

Nếu bạn có tài khoản và đăng nhập vào trang web này, chúng tôi sẽ đặt cookie tạm thời để xác định xem trình duyệt của bạn có chấp nhận cookie hay không. Cookie này không chứa dữ liệu cá nhân và bị loại bỏ khi bạn đóng trình duyệt.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi cũng sẽ thiết lập một số cookie để lưu thông tin đăng nhập và các lựa chọn hiển thị màn hình của bạn. Cookie đăng nhập kéo dài trong hai ngày và cookie tùy chọn màn hình kéo dài trong một năm. Nếu bạn chọn “Remember Me” (“Ghi nhớ tôi”), thông tin đăng nhập của bạn sẽ tồn tại trong hai tuần. Nếu bạn đăng xuất khỏi tài khoản của mình, cookie đăng nhập sẽ bị xóa.

Nếu bạn chỉnh sửa hoặc xuất bản một bài viết, một cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt của bạn. Cookie này không bao gồm dữ liệu cá nhân và chỉ đơn giản chỉ ra ID bài đăng của bài viết bạn vừa chỉnh sửa. Nó sẽ hết hạn sau 1 ngày.

Nội dung được nhúng từ các trang web khác

Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.). Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động theo cùng một cách chính xác như thể khách truy cập đã truy cập trang web khác.

Các trang web này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng theo dõi bên thứ ba bổ sung và theo dõi sự tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó, bao gồm theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng nếu bạn có tài khoản và đăng nhập vào trang web đó.

Analytics

DinhLongPlus.Com sử dụng 02 nhà phân tích dữ liệu chính là Google Analytics và Facebook Pixel. Mọi thông tin của bạn sẽ được đảm bảo riêng tư. Chúng tôi chỉ thống kê về lưu lượng truy cập, khả năng tương tác của người dùng… để đánh giá hoạt động Online Marketing (bao gồm SEO và marketing khác).

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai?

DinhLongPlus.Com không chia sẻ, không bán, không trao đổi, hoặc chuyển giao các thông tin đăng ký của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Chúng tôi lưu trữ dữ liệu của bạn trong bao lâu?

Nếu bạn để lại một bình luận thì dữ liệu của nó sẽ được lưu lại vô thời hạn. Điều này giúp chúng tôi có thể tự động nhận ra và phê duyệt bất kỳ nhận xét tiếp theo của bạn thay vì phải chờ kiểm duyệt.

Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất cứ lúc nào (ngoại trừ họ không thể thay đổi tên người dùng của họ). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Bạn có quyền gì đối với dữ liệu của mình?

Nếu bạn có tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại nhận xét, bạn có thể yêu cầu nhận tệp dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu trữ về bạn, bao gồm mọi dữ liệu bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi có về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có nghĩa vụ lưu giữ cho các mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.

Chúng tôi gửi dữ liệu của bạn ở đâu?

Nhận xét của khách truy cập có thể được kiểm tra thông qua dịch vụ phát hiện thư rác tự động.

Các chương trình liên kết

DinhLongPlus.Com có thể cung cấp sản phẩm, dịch vụ khuyến mãi của các bên thứ ba trên Blog theo các chương trình liên kết. Những trang web của các bên thứ ba có chính sách bảo mật riêng biệt và độc lập. Do đó, DinhLongPlus.Com không có trách nhiệm đối với các nội dung của các trang web liên kết.

Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật của DinhLongPlus.Com thì vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây.

Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đọc!