Tất cả các bài viết trên ĐìnhLongPlus.Com được chia sẻ theo mục đích phi thương mại.

Tuy nhiên, chúng tôi có một vài điều lưu ý nếu các bạn có ý định chia sẻ bài viết. Mục đích chính là tránh xảy ra tình trạng tranh chấp nếu có.

Hy vọng các bạn đọc kỹ các quy định sau:

Quy định chia sẻ bài viết

  1. ĐìnhLongPlus.Com giữ bản quyền toàn bộ nội dung và hoàn toàn chịu trách nhiệm bản quyền của bài viết.
  2. Bạn không được chỉnh sửa nội dung, câu văn nếu muốn sử dụng lại bài viết.
  3. Phải ghi rõ ràng nguồn từ ĐìnhLongPlus.Com nếu bạn sử dụng lại bài viết.
  4. Bạn không được phép sử dụng nội dung trên ĐìnhLongPlus.Com vào mục đích thương mại như in ấn, lưu hành cho nhân viên/khách hàng.

Chính sách thông tin

Khi liên hệ với ĐìnhLongPlus.Com qua các form liên hệ hay đăng ký email nhận tài liệu, bài viết, ebook… bạn có thể cần cung cấp một số thông tin cá nhân như tên, email… Tất cả những thông tin này được ĐìnhLongPlus.Com sử dụng trong việc liên hệ với bạn.

Chi tiết tại trang Chính sách bảo mật.

ĐìnhLongPlus.Com cam kết không bao giờ chia sẻ thông tin của bạn cho bất cứ một đối tác nào khác.

Thân ái,